MS Contractor 550
MS Contractor 550

MS Contractor 550

Neutral, høj-elastisk og overmalbar.

MS Contractor 550 tilhører den nye generation af MS-polymer fugemasser, der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser. Fugemassen hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %.

MS Contractor 550 er absolut lugtfri, neutral og hurtighærdende, kan overmales og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

MS Contractor 550 anvendes til næsten alle former for byggeri såvel ude som inde. Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og tætningsopgaver hvor man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og forenelighed.

MS Contractor 550 er godkendt i henhold til Emicode EC 1 plus.

MS Contractor 550 er i overensstemmelse med reglerne EC No 1935/2004 vedr. materialer og artikler, der kan kommer i indirekte kontakt med fødevare.

Anvendelsesområder

  • Facader
  • Tætning
  • Byggeri
  • Ekspansionsfuger

Særlige egenskaber

  • 1-komponent
  • Overmalbar
  • Lugtfri
  • Hurtigere hærdning
  • Elastisk
  • Bevægelse +/- 25 %