D-coll 2211
D-coll 2211

D-coll 2211

Lim til produktion med kort pressetid

D-coll 2211 anvendes til tapning, montering, fugning, kantlimning og bloklimning i træindustrien. Limen anvendes, når kravet er ekstra korte pressetider, og egner sig godt til varmlimning, både med højfrekvens og i varmepresser. Den har udfyldende egenskaber og giver en sej/elastisk limfuge.

D-coll 2211 anbefales ikke til vandfaste limninger og heller ikke til limninger, hvor emnet vil blive udsat for høj temperatur og/eller stor konstant belastning over længere tid.

Se det tekniske datablad for flere informationer.

Anvendelsesområder

  • Kantlimning
  • Tapsamling
  • Bloklimning

Særlige egenskaber

  • Specialudviklet produkt