D-coll 2219
D-coll 2219

D-coll 2219

Datablad ligger under Tekniske datablade.